Skip to main content

Om Missionskyrkan i Finspång och Covid -19

Vi har websända Gudstjänster här.

Sommaren 2020

Under sommaren sänder Missionskyrkan och Centrumkyrkan i Finspång åtta stycken gemensamma sommarandakter. Andakterna sänds via Missionskyrkans youtubekanal och den första kommer ut den 28/6 och den sista den 16/8.

I vanliga fall är Bönergården en viktig plats för församlingens verksamhet på sommaren. Badplatsen kommer vara öppen för allmänheten som vanligt. Kiosken är tyvärr stängd och övriga samlingar på gården är inställda.

Det finns dock möjlighet att träffas på gården ändå. På söndagar i juli månad kommer Bönergården vara öppen för bön, samtal och fika kl. 14.00-16.00. En pastor eller representant från Missionskyrkan eller Centrumkyrkan finns på plats under den tiden. Under sommarveckorna, vecka 26-33 kommer det även finnas bön eller bibelvandringar uppsatta på Bönergården som byts ut med jämna mellanrum. 

Välkomna!

 

För mer info, se nedan.

Med anledning av Coronaviruset

Finspångs Missionsförsamling tar kontinuerligt del av den information som ges av Folkhälsomyndigheten och Equmeniakyrkan på nationell nivå, och vår verksamhet kommer att följa de rekommendationer som ges där.

Mer info

Vi försöker hålla den här sidan uppdaterad efter bästa förmåga, men då förhållandena kan ändras snabbt hänvisar vi ändå till www.krisinformation.se för den senaste informationen. 

Stötta gärna församlingen ekonomiskt

Alla drabbas av den ekonomiska kris som följt i Coronavirusets spår, även Finspångs Missionsförsamling där uthyrningar av kyrkan och andra intäkter har minskat. Välkommen att ge en gåva om du vill, du kan swisha till: 123 4218129 eller betala in till församlingens postgiro: 34 04 51-4. 
 

Gudstjänst

Församlingens styrelse har beslutat att från och med söndagen den 5/4 enbart sända Gudstjänsten via webben. Gudstjänsten kommer att spelas in i förväg, och kyrkan och gudstjänsten kommer alltså inte att vara öppen för besökare. Det är en drastisk åtgärd, men vi finner den tyvärr nödvändig.

Gudstjänsterna kommer tillsvidare att läggas ut på webben varje söndag kl. 10.00. Det går såklart att delta i Gudstjänsten när som helst efter det, men en gemensam starttid kan ändå skapa nån form av samhörighet framför skärmen för de som väljer att delta då.

Ljudfil med predikan finns här

Filminspelningar finns här 

 

Övriga verksamheter och arrangemang

När det gäller övriga arrangemang har vi valt att ställa in soppluncherna och språkcafét tills vidare. Även RPG i Finspång (Riksförbundet pensionärsgemenskap) har valt att ställa in alla sina samlingar resten av våren. 
Övriga verksamheter såsom våra barn och ungdomsverksamheter samlas som vanligt till vidare. 
Varje tisdag kl. 15.00-17.00 är kyrkan öppen för samtal, ljuständning, bön eller för att bara möta en annan människa en stund. Vi vet att vi ska hålla avstånd till varandra för att minska smittspridning. Samtidigt är mänskliga möten extra viktiga i tider av kris och oro.

Möjlighet till samtal: 

Behovet av (själavårds-)samtal upphör inte i dessa tider, utan kanske snarare ökar. Därför är vi glada att kunna erbjuda samtal med en pastor via telefon:
Malena Andersson: 073-0285246, Tis -Fre 17.00-21.00
Johanna Karlsson: 073-9780033, Tis- Fre 12.00-21.00

Praktisk hjälp

Som församling vill vi också erbjuda praktisk hjälp till dig som behöver hjälp med inköp eller annan praktisk hjälp under tider av karantän. Hör av dig till Johanna Karlsson, 073-9780033 så förmedlar vi hjälp. 
 

Var med i bön kl. 12.00 varje dag

Varje dag kl. 12.00 inbjuder församlingen till bön, inte på någon särskild plats utan precis där du är just då. Om du känner dig obekväm att be med egna ord kan du exempelvis be med hjälp av följande böner:

Coronabön formulerad av Equmeniakyrkan utifrån Jesaja 35

Gud, du som ger styrka åt kraftlösa armar och stadga åt skälvande knän. Du som säger till de som är vettskrämda: ”Fatta mod, var inte rädda!”
Gud, du som lovar att vatten bryter fram i ödemarken och en väg även där schakalerna vilar. Hjälp oss alla att hålla vårt hjärta och våra ögon fästa vid dig. Hjälp oss att inte sluta lita på att du är Gud och att du innerst och ytterst håller allt i din hand.
Jesus Kristus du som är hela världens ljus, du som i fastetid går med oss på den svåra vägen mot Jerusalem, stanna hos alla som är oroliga, stanna hos alla som är sjuka, lys vägen för beslutsfattare, gå vid varje sjukvårdsanställds sida. Tack att vi får lita på att du är vår medvandrare och aldrig viker från vår sida.
Heliga Ande, kom med kraft och tröst till alla som sörjer en förlorad anhörig, till den som ligger sjuk just nu, till personal över hela världen som sliter. Upplys oss alla, goda Ande, om hur vi bäst ska handla nu. Hjälp oss att göra det vi kan för att minska smitta, rädsla och misstro.
Till hela din värld som lider av så många slag. Förbarma dig Jesus Kristus. Du som går kärlekens väg, hjälp oss att fortsätta älska varandra, visa vänlighet och barmhärtighet mot varandra, även när det larmar. Hjälp oss alla att handla ansvarigt. Så ber vi också – förbarma dig över oss syndare, du som går kärlekens väg, du som kämpar kampen och besegrar allt mörker.
Amen.

Vår fader

Vår fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske på jorden, så som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver. 
Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och äran, i evighet.
Amen.
 

Kalendarium

Om oss

Utforska vår församling.

Läs om vilka vi är och vad vi vill vara för varandra och för Finspång.

Utforska församlingen

Vår verksamhet

Utforska vår verksamhet.

Vår verksamhet riktar sig till barn, ungdomar, vuxna och äldre. Verksamhetens mål är att finnas till för varandra och för Finspång.

Utforska verksamheten

Vårt arbete i världen

Utforska vårt arbete utanför Finspång. 

Läs om arbeten i andra delar av världen som vi får vara en del av.

Utforska vår mission