Hela världen

Guds kärlek behövs precis överallt i hela världen.

Equmeniakyrkans nätverk sträcker sig långt utanför Sveriges gränser. Som vårt namn, Missionskyrkan antyder, har mission i andra länder från allra första början varit en naturlig del i vår förståelse av vad det är att vara kyrka.

Vi stöttar Equmeniakyrkans internationella arbete på olika sätt men i Finspångs Missionsförsamling har vi mycket kontakt med människor som är aktiva i vår systerkyrka Hindustani Covenent Church. Många resor och mycket inspiration har gått åt båda hållen sedan år 2001 då vår församling hjälpte till så att ett skolhem kunde byggas nära byn Ramprwadi. Mer om detta arbete kan du läsa här.

Här kan du läsa mer om Equmeniakyrkans mission i andra länder, och om arbetet i Sverige