Tro

Gud älskar världen. Hela skapelsen, varje människa. Det allra starkaste och mest avgörande uttrycket för Guds kärlek är när Gud själv blir människa i den historiska personen Jesus från Nasaret. I Jesus blir Gud mänsklig och konkret, kött och blod, och i Jesus möter vi Gud. Vi tror att Jesus är Guds ansikte i världen, Jesus visar vem Gud är och vad Gud vill. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam. Möjlig för oss att erfara, bli uppfylld av och bli vägledd av.

I Bibeln kan vi läsa om hur människor får sina liv förvandlade av mötet med Jesus. Vi ser det hända än idag, mötet med Jesus förvandlar våra liv. Vi tror att Gud kallar på varje människa och att alla människor kan få en personlig relation med Gud.

Församlingens inriktning är att få vara en uträckt hand. En uträckt hand från människa till människa, och en uträckt hand mellan människa och Gud. Vi vill räcka ut en hand med insikt om att vi både har nåt att ge och att vi har behov att ta emot.

Finspångs Missionsförsamling tillhör Equmeniakyrkan i Sverige. Ta gärna del av en fördjupad beskrivning av vår gemensamma tro i Equmeniakyrkans Teologiska grund.