Tro

Finspångs Missionsförsamling är en samling människor som tror på Gud som skapare, Jesus som hans son och vår frälsare, och den helige Anden.
Vår församling strävar efter att vara och ha en öppen kyrka, där var och en kan känna sig välkommen och där vi är öppna för vad Gud vill använda oss till.
Församlingens arbete präglas av uttrycket En uträckt hand – den uträckta handen både mellan människor och mellan människa och Gud, den uträckta handen både för att ge och ta emot.