Tro

Gud älskar världen. Hela skapelsen, varje människa. Det allra starkaste och mest avgörande uttrycket för Guds kärlek är när Gud själv blir människa i den historiska personen Jesus från Nasaret. I Jesus blir Gud mänsklig och konkret, kött och blod, och i Jesus möter vi Gud. Vi tror att Jesus är Guds ansikte i världen, Jesus visar vem Gud är och vad Gud vill. Med sin Ande är Gud här och nu, närvarande och verksam. Möjlig för oss att erfara, bli uppfylld av och bli vägledd av.

I Bibeln kan vi läsa om hur människor får sina liv förvandlade av mötet med Jesus. Vi ser det hända än idag, mötet med Jesus förvandlar våra liv. Vi tror att Gud kallar på varje människa och att alla människor kan få en personlig relation med Gud.

Församlingen har antagit en inriktning och vision som är likadan som vår kyrka nationellt vilken lyder: 
En kyrka för hela livet där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. 
Vi tror på en Gud som kan förändra den här världen till det bättre, men det börjar med mig.

Finspångs Missionsförsamling tillhör Equmeniakyrkan i Sverige. Ta gärna del av en fördjupad beskrivning av vår gemensamma tro i Equmeniakyrkans Teologiska grund.