Skip to main content

För medlemmar

På denna sida finns information som är ämnad för församlingens medlemmar och övriga som vill följa församlingens liv. 

Kommande medlemsmöten

Församlingsmöte(n):

Varje församlingsmöte startar i Kyrksalen runt böneträdet

Tisdagenden 23 januari kl 18.30

 

Årsmöten:

Equmenia Ungs årsmöte för 2023 kommer att hållas 10 februari 2024 kl 14.00

Församlingens årsmöte för 2023 kommer att hållas 10 februari 2024 kl 15.00

 

Planeringskalendern ("A-kalendern")

I planeringskalendern finns information om medverkande med mera för våra samlingar.

Länk till Planeringslistan för våra samlingar (utan inlogg)

Länk till Planeringslistan (med personligt inlogg)

Lokalbokningskalendern

Länk till SuperSaas
(logga in med Användare: Gäst och Lösenord: Gäst)

Länk till gemensam "Google Drive", dvs lagringsplats på nätet

Inkommande – Google Drive