Gudstjänster

Den centrala mötesplatsen i församlingen är gudstjänsten. På söndagar klockan tio samlas vi för att sjunga, be och lyssna på Guds ord. Efter gudstjänsten är det alltid kyrkfika, då man kan prata med nya och gamla vänner och barnen kan leka.