Gudstjänster

Finspångs Missionsförsamling tycker om att fira gudstjänst och det gör vi i huvudsak på söndag förmiddag. I gudstjänsten får vi sjunga, be och lyssna till bibelläsning och predikan. I varje Gudstjänst finns möjlighet till att tända ljus i ljusträdet och få förbön för den som vill. För barnen finns söndagsskola under gudstjänsttiden.
Efter gudstjänsten inbjuder församlingen till gemenskap runt fikaborden, ett tillfälle att träffa både gamla och nya vänner medan barnen kan leka i lekhallen.

Gudstjänsten är ett öppet möte mellan Gud och människor och speglar hela Guds mångfald. I gudstjänsten uttrycks församlingens önskan att vara en kyrka för hela livet. Där återspeglas livets rytm i tacksägelse och i förbön från livets början i glädje och i sorg, till dess slut.

Församlingen erbjuder också vigsel och begravning som offentlig gudstjänst eller som enskild akt.