Skip to main content

Adress och telefon till kyrkan

Finspångs Missionsförsamling
Slottsvägen 13
612 31 Finspång

Missionskyrkan: Tel: 076-1186124,
se även respektive anställd

Tel till ekumeniska sommarhemmet Bönergården 070 - 203 4955

_____________________________________________________________________

Pastor med absolut tystnadsplikt

 

Thomas Sandin

Mobil: 073-9780033

thomas.sandin@missionskyrkanfinspang.se

_____________________________________________________________________

Pastor med absolut tystnadsplikt

 

Malena Andersson

Mobil: 070-6916216

malena.andersson@missionskyrkanfinspang.se

____________________________________________________________________

Uthyrning

Mobil 0720 692119 (Ej SMS!)

Tel kyrkan: 076-1186124 (Ej SMS!)

Församlingen

ordf: 
Håkan Rydin, 
tel: 0122 21262
epost: ordforande@missionskyrkanfinspang.se

Kassör:
Lars Andersson
tel: 070-861 70 96
epost: larsmrfix@gmail.com
 

Equmenia ung i Finspång

Ordf:
Håkan Rydin

Kassör:
Lars Andersson