Smågrupper

Smågrupperna är det lilla sammanhanget som kompletterar den stora gudstjänsten. Där ges möjlighet att lära känna varandra lite bättre och dela vardagen och tron.
Smågrupperna har olika sammansättning men kännetecknas av livsnära samtal, bibelläsning, bön och fika. Grupperna möts i hemmen eller i kyrkan och lägger själv upp sina träffar.

Om du är intresserad av att delta in en smågrupp så kontakta någon av församlingens anställda.