Pensionärer och daglediga

RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap) har en samling varje onsdag klockan 14 i Missionskyrkan, då vi lyssnar till intressanta gäster. 

Före RPG är det lättgympa i kyrkans lekhall klockan 13.