Pensionärer och daglediga

Kyrkorna i Finspång ordnar aktiviteter för daglediga via kommunföreningen av (RPG (Riksförbundet Pensionärsgemenskap)
Man har normalt program i någon av kyrkorna varje onsdag kl. 14.
Programmet riktar sig till alla daglediga i kommunen under programförklaringen: ”Gemenskap, samhällsinformation, andakt, underhållning, sång, servering, mm.”

Före dagens samling erbjuds sittgympa i Missionskyrkans lekhall.