Barn och unga

•    Söndagsskola (från cirka 3 år till 13 år) 
Söndagsskolan har två grupper, en för de yngre och en för de äldre barnen. 
I söndagsskolan leker vi, sjunger, pysslar och pratar om Bibeln och om hur vi har det i våra liv. 
Söndagsskolan träffas i kyrkan under gudstjänsttid.

•    Scout (från 7 år och så länge man vill vara med)
I scout är vi mycket utomhus där vi lär oss hantera kniv och yxa och att göra eld. Vi leker, pratar om naturen och om livet.
Scout träffas i Lotorps missionshus på onsdagar klockan 18.

•    Söndagskul (från 7 till 12 år)
I Söndagskul har vi aktiviteter både ute och inne (men börjar och slutar alltid i Missionskyrkan)
Söndagskul träffas en söndag i månaden kl.12. 
Man får lunch och därför krävs anmälan varje gång till Filip Ewertsson tel 
070-81 15 565