Handarbete och gemenskap

•    Syförening 
Måndagar klockan 19 ojämna veckor träffas vi i Missionskyrkan och syr.